Projects

Bu başlık altında kişisel gelişimim için kod karalama seviyesinde geliştirmeye çalıştığım araçlar ile ilgili örnek kodları bulabilirsiniz. Yazılımcı olmadığım için kodların kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum, sadece olayın mantığını anlatmak ve kod seviyesinde olaya bakış açısını göstermek amacı ile eklenmiş bir bölümdür.

Geliştirdiğin bazı projeler;

Port Scan via Bash Script

SSH brute force via Python

MySQL brute force via Python

Geliştirmeyi düşündüğüm bazı projeler;

Penetration Testing tarafındaki çalışmaların nedeni ile bazı basit araçlar geliştirmeyi hedefliyorum, başlıklar temel olarak aşağıdaki gibidir,

DNS Zone Transfer Checker

Country IPv4, IPv6 and ASN List

Share Button