Projects

Bu bölümde geliştirmiş olduğum veya geliştirmeyi düşündüğüm uygulamaları sizlerle paylaşıyor olacağım.

Uygulamaların kaynak kodunu ve mantığını da sizlere paylaşıyor olacağım, konu ile ilgilenen arkadaşların kendisini geliştirebilmesi bakımından.

Geliştirdiğin bazı projeler;

Port Scan via Bash Script

SSH brute force via Python

MySQL brute force via Python

 

Geliştirmeyi düşündüğüm bazı projeler;

Pentest gerçekleştirilirken ilk adım bilgi toplamaktır ve oldukça uzun zamanlar alabilmekte. Bende bu süreci kısaltmak adına otomatik olarak bazı standart bilgi toplama adımlarını gerçekleştirebilecek ve bu adımların sonucunda elde ettiği bilgileri rapor alarak sunabilecek bir uygulama geliştirmeyi düşünyorum.

 

Share Button