Tag: could not open session hatası

SSH “could not open session” Hatası

Bu hatanın sebebi “/etc/security/limits.conf” dosyası içerisinde nofile için belirtilen değerden kaynaklanıyor olabilir. Çözüm için aşağıdaki adımları izleyin. Aşağıdaki iki değeri de 10.000 değerine çekerek problemi düzeltebilirsiniz. user soft nofile 10000 user hard nofile 10000

Share Button