Redhat yum error

Redhat desktop a dropbox kurduğunuzda dropbox ın yum reposundan dolayı hata almaktasınız. Alınmakta onunan hata : Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: Dropbox. Please verify its path and try again

Çözümü ise dropbox repo dosyasında düzeleme yapmakta.

Kurulumdan sonra vi /etc/yum.repos.d/dropbox.repo

[Dropbox]
name=Dropbox Repository
baseurl=http://linux.dropbox.com/fedora/$releasever/
gpgkey=http://linux.dropbox.com/fedora/rpm-public-key.asc

Düzeltmemiz gereken kısım3. satırdaki $releasever değeridir. son hali aşağıdaki gibidir.

[Dropbox]
name=Dropbox Repository
baseurl=http://linux.dropbox.com/fedora/15/
gpgkey=http://linux.dropbox.com/fedora/rpm-public-key.asc

Faydalı olabilmesi temennisi ile.

Share Button

Bir cevap yazın