Şifresiz SSH Baglantısı ve Komut Çalıştırmak

Bazı durumlar da bir sunucu dan diğer sunucuya baglanarak komut çalıştırmanız gerekebilir ve bu işlemin sürekli olarak gerçekleştirilmesi gerekebilir. (crontab v.s. ile)

Bu gibi durumlar da şifresiz olarak sunucular arasında ssh baglantısı yapabiliyor olmanız gerekir.

Linux de bu işlemi gerçekleştirebilmek oldukça basit,

Sunucu X   : Şifresiz Y sunucusuna baglantı yapabilecek sunucu.

Sunucu Y : Şifre istemeden X sunucusundan gelen ssh baglantılarına izin verecek olan sunucu.

 

Sunucu X de yapmamız gekenler ;

root@k-Sys:~/.ssh# cd /root/.ssh/
root@k-Sys:~/.ssh# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
07:e8:71:39:8d:72:19:42:ea:e1:06:cb:f7:73:95:0e root@k-Sys
The key’s randomart image is:
+–[ RSA 2048]—-+
|     .o .        |
|     . o *       |
|  . o + O .      |
| . = o = o .     |
|  o = . E +      |
|   o .   =       |
|      o . .      |
|       o         |
|                 |
+—————–+
root@k-Sys:~/.ssh# ls
id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts  known_hosts.old

ssh-keygen -t rsa komutundan sonra 1-2 soru soracak enter enter diyerek bunları geçelim.

İşlem sonunda id_rsa  id_rsa.pub dosyaları oluşacak. Bu dosyalardan id_rsa.pub dosyasıını Sunucu Y ye scp ile veya farklı bir yöntem ile gönderiyoruz. (/root dizinine)

 

Sunucu Y de yapılması gereken işlemler;

root@k-Sys:~# cat /root/id_rsa.pub > /root/.ssh/authorized_keys
root@k-Sys:~#

Bu işlemden sonra Sunucu X in komut satırında ssh root@sunucuy komutu verildiğinde hiç bir şifre sormaksız Sunucu Y nin komut satırına erişim sağlayacaktır.

root@k-Sys:~#ssh root@sunucuy “echo test > /root/test.txt”

Yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda Sunucu Y nin /root/test.txt içerisinde test  yazdığını görebilirsiniz.

Faydalı olabilmesi temennisi ile.

Share Button

Bir cevap yazın